Warning: Division by zero in /detail.php on line 37
GRYFMED - FX 2000 centrala GRYFMED

Zakład Aparatury Medycznej


FX 2000 centrala

KategoriaGRYFMED - Zakład Aparatury Medycznej

StreszczenieBrak opisu

Opis Produktu

System nadzoru FX 2000 składa się z kardiomonitorów przyłóżkowych typu FX 2000, FX 2000MD, FX 2000P i FX 2000M oraz kardiomonitora FX 2000 pracującego w trybie centrali. Transmisję danych między monitorami i centralą zapewnia szybka i bardzo nowoczesna sieć Ethernet. Takie rozwiązanie daje szerokie możliwości rozbudowy systemu oraz podłączenie go do centralnej sieci komputerowej szpitala.

Oprócz transmisji danych między kardiomonitorami i centralą jest możliwa transmisja danych pomiędzy samymi kardiomonitorami – tzw. transmisja interaktywna, pozwalająca na zdalny podgląd kardiomonitorów, co zdecydowanie ułatwia nadzór nad całym systemem.

Z systemem monitorowania współdziała drukarka dająca możliwość wydruków z każdego kardiomonitora podłączonego do systemu, a także wydruki z archiwum gromadzonego w kardiomonitorze FX 2000 pracującym w trybie centrali.

Możliwości konfiguracyjne takiego systemu są bardzo szerokie.

System nadzoru FX 2000 zapewnia:

 • szybką transmisję danych między kardiomonitorami i centralą oraz między samymi kardiomonitorami
 • nadzór wszystkich monitorowanych parametrów ze wszystkich podłączonych do systemu kardiomonitorów
 • możliwość zdalnego podglądu wszystkich kardiomonitorów
 • wiele trybów monitorowania systemu
 • pełną (standardowo 24 lub 48 godzinną) archiwizację danych ze wszystkich podłączonych kardiomonitorów
 • łatwą rozbudowę systemu o kolejne jednostki
 • wydruk z dowolnego kardiomonitora uruchamiany z centrali lub ze stanowiska przyłóżkowego
 • wydruk wybranych danych archiwalnych
 • kompleksową archiwizację danych z kardiomonitorów trzyłóżkowych, w tym:
  • przeglądanie trendów wszystkich parametrów
  • przeglądanie fal wszystkich parametrów
  • analizę arytmii oraz przeglądanie wraz z wyszukiwaniem różnych typów arytmii

Aparat posiada certyfikat CE i zarejestrowany jest w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych.