GRYFMED - Testy specjalistyczne - aparatura medyczna, sprzęt medyczny, serwis, rehabilitacja, stomatologia, kardiologia, anestezjologia
Informacje o firmie
English summary
Laboratorium Badawcze Zakładu Aparatury Medycznej Gryfmed uzyskało Akredytację nr 1457
na zgodność z normą PE-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wykonywania Testów Specjalistycznych.


Certyfikat Akredytacji

Informacje o laboratorium na stronie PCA


Zakład Aparatury Medycznej Gryfmed ma uprawnienia do wykonywania testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej.Zakup aparatury do testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich
oraz do badania bezpieczeństwa użytkowania aparatury medycznej
był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007 - 2013.

Zarząd Właścicielski tel / fax      +48 91 384 21 36
72-300 Gryfice, ul. Akacjowa 14 e-mail:         twor@gryfmed.pl
                   meger@gryfmed.pl
                   gryfmed@gryfmed.pl
Biuro Handlowe tel / fax      +48 91 384 19 83
72-300 Gryfice, ul. Niepodległości 60E lok. 3 e-mail:         handel@gryfmed.pl
                   dynarski@gryfmed.pl
O firmie    Produkty    Kontakt    Mapa strony    Testy specjalistyczne    Polecamy: protezy akrylowe
  Copyright 2008 GRYFMED. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projektowanie Stron Retus.